Bariery pomiaru adaptacyjności przedsiębiorstwa – elastyczność pracowników jako kryterium pomiaru adaptacyjności

Mirosław Janas

Abstract

The article describes and shows the barriers to the measurement of en-terprise adaptability. The aspect of enterprise adaptability in the dynam-ically changing environment of the organization is considered and dis-cussed. In particular, among the methods of measuring adaptability the following ones are accounted for: the timing of making changes in the structure of the company, the ratio of the costs of adaptation of the com-pany to the economic effects they generate, the number of employees made redundant as a result of the company's adaptation processes, etc. The criteria for measuring the adaptability of an enterprise are also in-cluded
Author Mirosław Janas (MISaF)
Mirosław Janas,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Journal seriesWspółczesne Problemy Zarządzania, ISSN 1689-7293, (B 5 pkt)
Issue year2017
No1
Pages99-124
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishelastyczność pracowników, pomiar adaptacyjności, bariery pomiaru adaptacyjności przedsiębiorstwa, adaptacyjność przed-siębiorstwa
Keywords in Englishemployee flexibility, adaptability measurement, enterprise adaptability measurement barriers, enterprise adaptability
Abstract in PolishW artykule przedstawiono i opisano bariery pomiaru ad-aptacyjności przedsiębiorstwa. Poruszono aspekt adaptacyjności przed-siębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacji. Omówiono, między innymi, takie metody pomiaru adaptacyjności jak czas na dokonanie zmian w strukturze przedsiębiorstwa, stosunek kosz-tów poniesionych na zapewnienie adaptacyjności przedsiębiorstwa do efektów ekonomicznych, jakie są z tego tytułu uzyskiwane, liczba pra-cowników zwolnionych w wyniku procesów adaptacyjnych przedsię-biorstwa, itd. Opisano również elastyczność pracowników jako jedno z kryteriów pomiaru adaptacyjności przedsiębiorstwa
URL http://www.wit.edu.pl/1/1/uczelnia/nauka-i-badania/wydawnictwa-naukowe/wspolczesne-problemy-zarzadzania/
Languagepl polski
File
Janas_ Bariery_ pomiaru_ adaptacyjności 2017.pdf 666,36 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back