Wpływ reformy rolnej w Polsce na mobilność ludności wiejskiej w latach 1944–1956

Jędrzej Chumiński

Abstract

One of the most important social and economic problems of the Second Polish Republic was the agrarian overpopulation in rural areas. It resulted in the phenomenon of “hidden unemployment”. The problem of agrarian overpopulation remained significant also during the communist rule in Poland after 1944. It is worth asking a question what factors influenced the scale of this phenomenon after the war: to what extent it was limited by the agricultural reform adopted in September 1944, the policy of intensive industrialization pursued by the authorities and, related to it, mass migration of rural population to cities. The assessment of the economic effectiveness of migration is also a key problem. The analysis allows to formulate conclusion, that the shape of the land reform carried out in September 1944 had a significant impact on the long-term backwardness of the rural areas in Poland
Author Jędrzej Chumiński (ES / DPaEH)
Jędrzej Chumiński,,
- Department of Philosophy and Economic History
Other language title versionsInfluence of land reform in Poland on the mobility of rural population in the years 1944–1956
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1(9)
Pages7-24
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishreforma rolna, mobilność ludności wiejskiej, PRL, przemysł
Keywords in Englishreform, mobility of rural population, People’s Republic of Poland, industry
Abstract in PolishJednym z najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych II Rzeczypospolitej było agrarne przeludnienie wsi. Jego skutkiem było zjawisko „ukrytego bezrobocia”. Problem przeludnienia agrarnego pozostał istotny także w czasach rządów komunistów w Polsce po 1944 r. Warto zatem zadać pytanie, jakie czynniki wpływały na skalę tego zjawiska po wojnie: w jakim stopniu zostało ono ograniczone przez przyjętą we wrześniu 1944 r. reformę rolną, prowadzoną przez władzę politykę intensywnej industrializacji i związane z nią masowe migracje ludności wiejskiej do miast. Kluczowym problemem jest również ocena ekonomicznej efektywności migracji. Analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że kształt przeprowadzonej we wrześniu 1944 r. reformy rolnej miał istotny wpływ na długofalowe zacofanie polskiej wsi
DOIDOI:10.15611/sie.2018.1.01
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140205
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chuminski_Chuminski_Wplyw_reformy_rolnej_w_Polsce.pdf 797,99 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back