Potencjał technologiczny i ekonomiczny polskiego przemysłu do produkcji nowoczesnych przyszłych ciężarówek wojskowych

Jarosław Brach

Abstract

In the article its author analyzes the problem, if in Poland there are companies, based on domestic resources of capital, knowledge and production facilities, which are able to make modern military trucks. The purpose of this article is to answer this question. It is given as a result of analyzing available official papers on this subject, underlining the fact that there are very few publicly available materials dedicated to this subject in Poland. These sources of information are complemented by the author’s own conclusions because he has been dealing with this issue for more than 20 years and is one of very few people outside the Polish Ministry of National Defense possessing the unique knowledge in this area.
Author Jarosław Brach (ES / DIER)
Jarosław Brach,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsTechnological and economic potential of the Polish automotive industry to produce modern military trucks in the future
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages220-238
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishnowa nowoczesna przyszła europejska ciężarówka wojskowa
Keywords in Englishnew modern future European military truck
Abstract in PolishW artykule autor analizuje zagadnienie, czy w Polsce, opierając się na krajowych zasobach kapitału, wiedzy i zapleczu produkcyjnym, funkcjonują podmioty będące w stanie samodzielnie przygotować nowoczesne wojskowe ciężarówki. Cel tego artykułu polega na uzyskaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jej uzyskaniu służy analiza dostępnych oficjalnych opracowań na ten temat, przy uwzględnieniu faktu, że z oczywistych względów w naszym kraju osiągalnych jest niewiele jawnych materiałów poświęconych tej problematyce. Uzupełniają je wnioski własne, ponieważ autor zajmuje się tym zagadnieniem od ponad 20 lat i jest jedną z niewielu osób spoza MON mających unikatową wiedzę w tym obszarze.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brach_Potencjal_technologiczny_i_ekonomiczny_polskiego_przemyslu.pdf 2,09 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back