Rola partycypacji społecznej w gminnym programie rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016–2025 na przykładzie mikrograntów

Dominika Chwastyk

Abstract

Revitalization of Wałbrzych, the typical postindustrial, backwarded city is a priority for the local and central authorities, which is mentioned in the National Revitalization Plan. The chance for achieving success is to increase the value of local people in the process of co-deciding by working with local partnerships. The aim of the article is to present the role of social participation to which the government encourages by granting projects in “microgrant” program. Despite the relatively small amount of funding in relation to the total budget, the importance of the program is enormous. The author describes the program, its main rules, principles and projects chosen from selected areas in the context of social participation which has a significant function in the process of revitalization.
Author Dominika Chwastyk (ES / DSEaLGA)
Dominika Chwastyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsRole of Social ParticipationiIn Commune Revitalization Program in Wałbrzych for the Years 2016–2025 on the Example of Microgrants
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages70-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpartycypacja społeczna, mikrogranty, rewitalizacja, dofinansowanie.
Keywords in Englishsocial participation, granting, revitalization
Abstract in PolishRewitalizacja Wałbrzycha, jako miasta poprzemysłowego, zacofanego stanowi priorytet dla władz samorządowych i centralnych określony m.in. w Narodowym Planie Rewitalizacji. Szansą na sukces jest zwiększanie wartości mieszkańców w procesie współdecydowania poprzez współpracę z partnerstwami lokalnymi. Celem pracy jest nakreślenie roli partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, do której władze zachęcają m.in. poprzez udzielanie dotacji z budżetu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 na projekty w ramach programu „Mikrogranty”. Mimo względnie niewielkiej kwoty dofinansowania w odniesieniu do całości budżetu znaczenie programu jest widoczne. Autor scharakteryzuje zasady organizacji programu, jego przebieg oraz zgłoszone projekty z wytypowanych obszarów rewitalizacji w kontekście partycypacji społecznej, której strategia miasta przypisuje znaczącą funkcję.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43942
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chwastyk_Rola_partycypacji_spolecznej_w_gminnym.pdf 427,87 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back