Historia a teraźniejszość rachunkowości

Jolitta Nowakowska

Abstract

This evaluation describes history and origins of accountancy, begi n- ning with an cient Paleolithic period and ending with current days. Various forms of business records at various evolutionary periods are presented, until the times of scientific revolution and globalization. Knowledge, info r- mation and efficiency are determinants of ou r times.
Author Jolitta Nowakowska (EMaT)
Jolitta Nowakowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages227-237
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono historię powstania rachunkowości od zamierzchłej epoki paleolitu po dzień dzisiejszy. Przedstawiono rozwój ró ż- nych form ewidencji gospodarczej w różnym okresie ewolu cji czasowej, po okres rewolucji naukowej i globalizacji. Wiedza, informacja i efektywność stają się wyznacznikiem naszych czasów
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back