Tourist attractiveness of selected small towns in Lower Silesia

Alicja Zakrzewska-Półtorak , Dominika Chwastyk , Agata Pluta

Abstract

The aim of the article is to present the results of the research involving identifying tourist attractiveness of selected small towns in Lower Silesia as well as comparing its level to the level of tourist function’s development in these towns. The study covered 10 out of 72 small towns in Lower Silesia. The study was based on data from 2014 to 2017. The authors use a two-dimensional indicator of the tourist function, they construct a synthetic indicator of tourist attractiveness, and then they compare obtained results for the analyzed small towns. The study demonstrates that tourist attractiveness of a small town depends on tourist values which were studied, but not just. According to the authors, the level of tourist flows is influenced additionally by: the attractiveness of the environment, tourists’ habits, information and marketing activities of specific towns and enterprises offering tourist-recreation accommodation and other tourist attractions, the state of the transport infrastructure and the quality of public transport links. The research procedure was conducted with use of descriptive methods, quantitative methods and graphics methods.
Author Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Dominika Chwastyk (ES / DSEaLGA)
Dominika Chwastyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Agata Pluta (ES / DSEaLGA)
Agata Pluta,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsAtrakcyjność turystyczna wybranych małych miast województwa dolnośląskiego
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2018
No18
Pages79-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiasto, zagospodarowanie, baza turystyczna, walory turystyczne
Keywords in Englishtown, city, development of tourist facilities, tourist accommodation, tourist values
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników badania polegającego na określeniu atrakcyjności turystycznej wybranych małych miast w województwie dolnośląskim oraz porównaniu jej poziomu z poziomem rozwoju funkcji turystycznej w tych miastach. Przedmiotem badania jest 10 z 72 dolnośląskich małych miast; badanie przeprowadzono, uwzględniając dane z lat 2014 i 2017. Autorki wykorzystują dwuwymiarowy wskaźnik funkcji turystycznej, konstruują wskaźnik syntetyczny atrakcyjności turystycznej, a następnie porównują wyniki. Wyniki badania pokazują, że atrakcyjność turystyczna małego miasta zależy od walorów turystycznych poddanych badaniu, ale nie tylko. Zdanie autorek na poziom ruchu turystycznego wpływają także: atrakcyjność otoczenia, nawyki turystów, działalność informacyjno-marketingowa poszczególnych miast i podmiotów oferujących bazę turystyczno-wypoczynkową i inne atrakcje turystyczne, stan infrastruktury transportowej, jakość systemu połączeń komunikacji zbiorowej. W artykule zastosowano metodę opisową, metody ilościowe oraz graficzne.
DOIDOI:10.15611/br.2018.1.06
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141443
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zakrzewska-Poltorak_Chwastyk_Pluta_Tourist_attractiveness_of_selected_small_towns.pdf 1 010,95 KB
Additional file
DEKL_Zakrzewska-Poltorak_A_Tourist_attractiveness_of_selected_2018.docx 12,94 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back