Kultura organizacyjna jako nowoczesne narzędzie zarządzania w samorządzie terytorialnym

Ewa Kowalczuk

Abstract

The article presents organizational culture as a tool to support the management process, as well as some definitions of organizational culture, presented in the literature and surveys, conducted among a representative grou p of employees in a local government units. Respondents indicated factors, which they consider to be crucial for the organization to be pos i- tiv e ly perceived and to be able to achieve the desired success.
Author Ewa Kowalczuk (EMaT)
Ewa Kowalczuk,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages153-163
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkultura organizacyjna, zarządzanie, samorząd terytorialny
Keywords in Englishorganizational culture , management, local government
Abstract in PolishW artykule przedstawiono kulturę organizacyjną jako narzędzie wsp o- magają ce proces zarządzania. Przedstawiono niektóre definicje kultury o r- ganizacyjnej, prezentowane w literaturze przedmiotu oraz badania ankiet o- we, przeprowadzone wśród reprezentacyjnej grupy osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Respondenci wskazywali czynn i- ki, które uważają za kluczowe, by organizacja była pozytywnie odbierana i m o gła odnieść zamierzony sukces.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back