Technologia chmury obliczeniowej w instytucjach publicznych - ujęcie modelowe

Krzysztof Hauke

Abstract

Cloud computing has become a common solution used in the business environment. Consumers of services and products offered by business have been accustomed to using IT tools. The management of IT resources significantly simplified the process of meeting the needs of a stakeholder as a consumer. In the management of public institutions, significant negligence can be observed in the implementation of new solutions. The article will discuss the cloud computing model in the process of managing public institutions. The model was developed based on our own research
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No368
Pages94-111
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishinstytucje publiczne, chmura obliczeniowa, model przetwarzania danych
Keywords in Englishpublic institutions, cloud computing, data processing model
Abstract in PolishChmura obliczeniowa stała się powszechnym rozwiązaniem stosowanym w środowisku biznesowym. W instytucjach publicznych interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni mają ograniczone możliwości korzystania z zasobów informacyjnych ze względu na zaniedbania we wdrażaniu nowych rozwiązań. Na cel artykułu składają się opracowanie i weryfikacja koncepcji modelu chmury obliczeniowej w procesie zarządzania instytucjami publicznymi. Bezpośrednia analiza dostępnych rozwiązań dokonana przez autora za pomocą wywiadu wskazuje na to, że w instytucjach publicznych brakuje kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarach dziedzinowych. Dodatkowo informacje z bieżących raportów opublikowanych na stronach WWW w zakresie stosowania technologii ICT w instytucjach publicznych potwierdzają brak spójnej koncepcji informatyzacji dla tego obszaru. Model został opracowany na podstawie przeprowadzonych badań własnych, które wykorzystywały studia literaturowe, analizę case studies raportów, publikowane przez niezależne organizacje zajmujące się stanem ICT w instytucjach publicznych, wywiady i analizę rozwiązań stosowanych w instytucjach publicznych oraz doświadczenia własne autora we wdrażaniu rozwiązań chmury obliczeniowej
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-36818.html
Languageen angielski , pl polski
File
Hauke_Technologia_chmury_obliczeniowej2018.pdf 415,63 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back