Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii

Krzysztof Ćwik , Krystian Olek , Witold Szumowski

Abstract

Corporate venture capitals are undoubtedly one of the most effective ways to increase business innovation and the economy. Paradoxically, despite the pressure of the government to stimulate innovation, the CVC has not been used in Poland. For this reason, despite the richness of foreign literature, the concept of corporate venture capital has not been present in the Polish literature. The authors of present paper, synthesize the concept of CVC and formulate their own definition. In addition, the paper presents the classical CVC typology and authors own typology
Author Krzysztof Ćwik (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krzysztof Ćwik,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Krystian Olek (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krystian Olek,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Witold Szumowski (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Witold Szumowski,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
No52/2
Pages179-191
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishcorporate venture capital, venture capital, grupa kapitałowa, inwestycje, innowacje
Keywords in Englishcorporate venture capital, venture capital, capital group, investment, innovation
Abstract in PolishKorporacyjne fundusze wysokiego ryzyka (CVC) są niewątpliwie jednym ze skuteczniejszych sposobów pobudzania innowacyjności przedsiębiorstw, a co za tym idzie – gospodarki. Paradoksalnie pomimo „nacisku” rządzących na stymulowanie innowacyjności narzędzie, jakim są CVC, do niedawna nie było prawie w ogóle wykorzystywane w Polsce. Z tej przyczyny pomimo bogactwa literatury zagranicznej pojęcie korporacyjnych funduszy wysokiego ryzyka do tej pory praktycznie nie występowało w polskiej literaturze przedmiotu. Biorąc pod uwagę fakt, że CVC zaczynają odgrywać na świecie coraz większą rolę w zakresie rozwijania innowacyjnych rozwiązań, pewnym problemem jest to, że od strony teoretycznej problematyka ich funkcjonowania w Polsce jest bardzo słabo rozpoznana. Autorzy, dostrzegając tę lukę, na podstawie badań literaturowych syntetycznie przedstawiają pojęcie korporacyjnych funduszy wysokiego ryzyka oraz formułują własną definicję, według której są to wydzielone organizacyjnie i prawnie podmioty funkcjonujące w grupie kapita-łowej, utworzone w celu pozyskiwania i wspierania tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia. Ponadto w artykule przedstawiono klasyczną typologię CVC według Chesbrougha, ale dostrzegając „wielowymiarowość” problematyki funkcjonowania CVC, zaproponowano własną typologię, której wymiarami są: stopień oczekiwania szybkiego tempa zwrotu z inwestycji oraz stopień oczekiwanego rozpowszechnienia korzyści w grupie. Jest to typologia stworzona na potrzeby dalszych badań w zakresie rodzimych korporacyjnych funduszy wysokiego ryzyka, ale również ma być przyczynkiem do rozwoju naukowej dyskusji, ponieważ jej brak może spowodować znaczne „opóźnienie” nauki w stosunku do praktyki zarządzania
DOIDOI:10.18276/SIP.2018.52/2-13
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/862/
Languagepl polski
File
Cwik_Olek_Szumowski_Korporacyjne_ fundusze_ wysokiego_ ryzyka2018.pdf 561,84 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back