Ubytek ziemi rolniczej w Polsce w długim okresie (wybrane problemy)

Joanna Szymańska

Abstract

Development of the resources devoted to the analysis of changes in agricultural land in Poland in the years 1946–2013. Special attention is paid to the structure of UR loss of quality classes. Critically rated high share of off good agricultural land for non-agricultural purposes. It was stressed that the continuation of such conduct, while non-compliance with the relevant legal provisions protecting the resources of good agricultural soils, threatening food security broadly understood. As a positive option was considered in socio-economic and ecological afforestation of agricultural land poor, not so long ago set aside. The role of reforestation in the creation of new public goods, which are increasingly appreciated by the general public
Author Joanna Szymańska (EaE / IES / KEiOGŻ)
Joanna Szymańska,,
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, e-ISSN 2450-0747, (B 7 pkt)
Issue year2015
No8
Pages145-163
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishPolska, wyłączanie dobrej ziemi na cele nierolnicze, zalesianie słabych rolniczo gleb.
Keywords in EnglishPoland, off the good land for non-agricultural purposes, afforestation of agricultural poor soils
Abstract in PolishOpracowanie poświęcono analizie zmian zasobów ziemi rolniczej w Polsce w latach 1946 – 2013. Zwrócono szczególną uwagę na strukturę ubytku UR według klas bonitacyjnych. Krytycznie oceniono wysoki udział wyłączonej dobrej ziemi rolniczej na cele nierolnicze. Podkreślono, że kontynuowanie takiego postępowania, przy nieprzestrzeganiu odpowiednich przepisów prawnych chroniących zasoby dobrych rolniczo gleb, zagraża szeroko rozumianemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Za korzystne rozwiązanie uznano, ze względów społeczno-gospodarczych i ekologicznych, zalesianie słabej ziemi rolniczej, jeszcze nie tak dawno odłogowanej. Podkreślono rolę zalesiania w tworzeniu nowych dóbr publicznych, które są coraz bardziej doceniane przez ogół społeczeństwa.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/8_szymanska.pdf
Languagepl polski
File
Szymanska_Ubytek_ziemii_rolniczej_w_Polsce.pdf 607,49 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back