The implementation of the enterprise content management systems in a company

Radosław Wójtowicz

Abstract

Modern technological possibilities referring to business intelligence and knowledge management support in an organization comprise mainly software which supports groupware, software used for workflow management, intranets and corporal portals, tools for remote learning, data warehouse and Enterprise Content Management systems. The latter of the mentioned information technologies currently seems to be one of the most crucial structural foundations of business intelligence and knowledge management systems which have been developing rapidly over recent years. The main objective of this paper is to present the author’s general methodology of the implementation of the ECM systems in the organization resulting from the preliminary literature review and the extensive practical experience. The first part of the study concentrates on the main definitions. The next and the most important part presents the details of the proposed methodology.
Author Radosław Wójtowicz (MISaF / IBI / DIT)
Radosław Wójtowicz,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsWdrażanie systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3(37)
Pages114-124
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie treścią, projekty informatyczne, zarządzanie dokumentami
Keywords in EnglishEnterprise Content Management, IT-projects, document management
Abstract in Polish Nowoczesne technologie informatyczne, służące wspieraniu rozwiązań klasy business intelligence i zarządzania wiedzą, obejmują głównie technologie związane z oprogramowaniem do pracy grupowej, zarządzaniem przepływami pracy, intranetami i portalami korporacyjnymi, narzędziami do nauczania zdalnego, hurtownie danych oraz systemy zarządzania treścią. Ostatnia z wymienionych technologii wydaje się aktualnie jednym z najistotniejszych strukturalnych fundamentów, pozwalających stworzyć w przedsiębiorstwie rozwiązania klasy business intelligence i zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej propozycji koncepcji wdrażania systemu zarządzania treścią w przedsiębiorstwie będącej rezultatem wstępnych badań literaturowych i szerszych doświadczeń praktycznych. Pierwsza część artykułu koncentruje się na najważniejszych definicjach, następna i najważniejsza część zawiera zaś opis zaproponowanej metodyki wdrożeniowej.
DOIDOI:10.15611/ie.2015.3.08
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/36069
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wojtowicz_The_implementation_of_the_enterprise.pdf 713,11 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back