Potrzeba rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań

Ewa Rak

Abstract

The article raises the issue of the needs for the employees’ development considered from the perspective of the main stakeholders: enterprise and employees. The subject literature indicates a lot of advantages of investment in the development of employees. The authors suggest that it is not only an appropriate approach, but also a necessity from the point of view of a country, a region in which an enterprise operates as well as an organization. It is also stressed that employees expect favorable conditions of professional development. The results of the author’s research show that from the perspective of an entrepreneur and an employee of a small company the need for the development of employees is not so obvious. Entrepreneurs indicate not strongly enough that there is such a need in their entreprise. Also a part of employees does not show such a need. They do not demonstrate interest in taking additional actions outside working hours and without extra financial incentive
Author Ewa Rak (ES / DEaOE)
Ewa Rak,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsThe need for the development of employees in small enterprises − research results
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages20-27
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishrozwój pracowników, małe przedsiębiorstwo, potrzeba rozwoju
Keywords in Englishdevelopment of employees, small enterprise, the need for development
Abstract in PolishArtykuł podnosi problem potrzeb rozwoju pracowników rozpatrywany z perspektywy głównych interesariuszy: przedsiębiorstwa oraz pracowników. W literaturze przedmiotu wskazuje się na wiele zalet inwestowania w rozwój pracowników. Autorzy sugerują, że jest to nie tylko właściwe podejście, lecz konieczność z punktu widzenia kraju, regionu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jak również organizacji. Podkreśla się także, iż pracownicy oczekują korzystnych warunków rozwoju zawodowego. Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wskazują, że nie tak oczywista jest jednak potrzeba rozwoju pracowników z perspektywy przedsiębiorcy oraz pracownika małej firmy. Przedsiębiorcy niezbyt zdecydowanie wskazują, że taka potrzeba w ich firmie występuje. Także część pracowników takiej potrzeby nie przejawia, nie wykazuje zainteresowania podejmowaniem dodatkowych działań poza godzinami pracy i bez dodatkowej zachęty finansowej
DOIDOI:10.15611/mf.2015.3.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rak_Potrzeba_Rozwoju_Pracownikow_w_Malych_Przedsiebiorstwach_2015.pdf 441,19 KB
Score (nominal)9
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back