Idea miasta odpowiadającego jako wyznacznik programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Wrocławia

Dorota Rynio

Abstract

The goal of this elaboration is to show conditions and bases of functionality of responding city which in turbulent environment will become expected behavior and pursuance of authorities of settlement units. The main goal becomes description of strategy city development priorities. In the publication description, literature studies and comparisons are used as research methods. The analysis concerns first twenty-year period of the 21st century.
Author Dorota Rynio (ES / DSEaLGA)
Dorota Rynio,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsResponding City in the Way Of Programming of Socio-Economic Development on the Example of Wrocław
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages181-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiasto odpowiadające, miasto dopasowane, partycypacja
Keywords in Englishresponding city, adjusted city, participation
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań i podstaw funkcjonowania miasta „odpowiadającego”, które w turbulentnym otoczeniu staje się oczekiwanym zachowaniem i dążeniem władz jednostek osadniczych. Na tym tle istotnym celem staje się określenie priorytetów opracowania strategii rozwoju miasta, której ustalenia sprostają wielowymiarowym oczekiwaniom. W publikacji zastosowano następujące metody badawcze: opisową, studia literaturowe, porównania i proste metody statystyczne. Analiza dotyczy horyzontu pierwszego 20-lecia XXI w.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43954
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rynio_Idea_miasta_odpowiadajacego_jako_wyznacznik.pdf 364,45 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back