Rola i znaczenie uczelni wyższych w kształtowaniu rozwoju turystycznego

Beata Rosicka

Abstract

In the knowledge - based economy, education becomes important as part of stimulating development activities. The aim of the article is to ide n- t i fy the function of universities in shaping the development of the tourist regions in the era of modern socio - economic challenges. In the article, a u- thor identifies three key functions of universities (education, scientific r e- search and the i m pact on the environment), and presents the educational standards for tourism and recreation. The starting material for the study was the analysis of liter a ture and the tourism study plans.
Author Beata Rosicka (EMaT)
Beata Rosicka,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No34(4)
Pages57-66
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW gospodarce opartej na wiedzy duże znaczenie nabiera edukacja, jako element stymulujący działania prorozwo jowe. Celem artykułu jest próba identyfikacji funkcji uczelni w kształtowaniu rozwoju turystycznego regi o- nów w dobie współczesnych wyzwań społeczno - gospodarczych. W oprac o- waniu wskazano na trzy kluczowe funkcje uczelni wyższych (edukacyjną, prowadzenie bad ań naukowych oraz oddziaływanie na otoczenie) oraz z a- prezentowano standardy kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja. Materiałem wyjściowym do badań była analiza literatury przedmiotu oraz planów studiów turystycznych
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-34.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back