Management of security of the business information as exemplified by the National Debt Register of the Business Information Bureau JSC

Katarzyna Jasińska , Martin Kaczmarski

Abstract

The aim of the article is to characterize the specificity of business information and issues related to ensuring their security on the example of the Business Information Bureau. The analysis covered the National Debt Register of Business Information Bureau S.A., which is the first and one of the largest entities of this type operating in Poland. The article first discusses the specific nature of business information as a special type of information regulated by the Act dedicated to it. The following part analyses the functioning of information security systems and procedures in the company’s business information security. This analysis is to illustrate how the requirements imposed on business information offices were implemented in practice in the scope of an information security management system.
Author Katarzyna Jasińska (ES / DEaOE)
Katarzyna Jasińska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Martin Kaczmarski
Martin Kaczmarski,,
-
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No1
Pages27-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacja gospodarcza, biuro informacji gospodarczej, ochrona, bezpieczeństwo informacji
Keywords in Englishbusiness information, economy, Bureau, information, business, security, information security
Abstract in PolishCelem artykułu jest scharakteryzowanie specyfiki informacji gospodarczych i problematyki zapewnienia im bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa, jakim jest biuro informacji gospodarczej. Analizie poddano Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, które jest pierwszym i jednym z największych tego typu podmiotów funkcjonujących w Polsce. W artykule omówiono w pierwszej kolejności specyfikę informacji gospodarczych jako szczególnego typu informacji, regulowanego dotyczącą ich ustawą. W dalszej części dokonano analizy funkcjonowania systemów i procedur ochrony informacji w biurze informacji gospodarczej. Przedstawione zostały zasady ochrony logicznej, fizycznej oraz proceduralnej, które informacjom gospodarczym w przedsiębiorstwie pozwalają zapewnić należyte bezpieczeństwo. Analiza rzeczywistego przypadku biznesowego pozwoliła ukazać, w jaki sposób w praktyce wdrożone zostały wymagania nałożone na biura informacji gospodarczej w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.1.04
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jasinska_Kaczmarski_Management_of_security_of_the_business.pdf 987,91 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back