Algorytm składowania dedykowanego optymalizujący czas kompletacji wyrobów

Grzegorz Tarczyński

Abstract

An essential element of warehouse work which can be optimised is order-picking time. It can be minimised by determining the shortest picker's route and the appropriate storage location assignment of items. In this paper only one-block rectangular warehouses with picker-to-part order picking systems are considered. The warehouse processes are presented. The routing heuristics and the optimal algorithm and storage location assignment methods are described. Against this background the original dedicated storage location assignment algorithms are presented. The efficiency of the methods is verified using simulations. For the calculations the original software Warehouse Real-Time Simulator is used.
Author Grzegorz Tarczyński (MISaF / IZM / KBO)
Grzegorz Tarczyński,,
- Katedra Badań Operacyjnych
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2015
No4 (940)
Pages131-144
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkompletacja wyrobów, magazynowanie, składowanie wyrobów, optymalizacja, symulacje
Keywords in Englishorder-picking, warehousing, storage location assignment, optimisation, simulations
Abstract in PolishIstotnym elementem funkcjonowania magazynów, podlegającym optymalizacji, jest czas kompletacji wyrobów. Może być on minimalizowany poprzez wyznaczenie jak najkrótszej trasy magazyniera, ale również dzięki właściwemu rozmieszczeniu towarów. W artykule rozważania ograniczono do najpopularniejszych magazynów: prostokątnych, jednoblokowych z kompletacją typu „człowiek do towaru". Omówione zostały procesy magazynowe i ich wpływ na czas kompletacji wyrobów. Przedstawiona została podstawowa klasyfikacja metod składowania towarów i sposoby wyznaczania trasy magazynierów. Na tym tle zaprezentowano oryginalne metody składowania dedykowanego. Jakość proponowanych metod zweryfikowana została za pomocą symulacji. Otrzymane czasy kompletacji towarów porównano z czasami uzyskanymi dla jednej z metod losowych. Do obliczeń wykorzystano autorski program Warehouse Real-Time Simulator.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2015.0940.0410
URL http://uekwww.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-nauki/wydawnictwo-uek/zeszyty-naukowe-uek/streszczenia-i-bibliografie-2015/2015-4-940-tarczynski.html
Languagepl polski
File
TarczynskiAlgorytm_składowania_dedykowanego2015.pdf 416,32 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back