Delokalizacja przemysłu odzieżowego do krajów azjatyckich jako efekt globalizacji

Roksana Śliwińska

Abstract

Globalization and its consequences are the focus of debate held economists in the modern world. This process involves both positive and negative phenomena. The positives include fast economic growth – especially in developing countries. In turn, the “dark side” of globalization undoubtedly includes growing social and economic inequalities throughout the world. An inherent element related to globalization is the relocation of the production. The main motives for the delocalization of the clothing industry’s production to Asian countries are lower production costs due to lower labor costs in the country of relocation. This phenomenon brings benefits to the entire global economy. However, attention should be paid to the negative effects of relocation of the production. This phenomenon should be subject to analyzes and properly managed, provided that multidirectional and comprehensive action programs are constructed.
Author Roksana Śliwińska (EMaT)
Roksana Śliwińska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol45
No1
Pages205-213
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishglobalizacja, delokalizacja, przemysł odzieżowy
Keywords in English globalization, delocalization, clothing industry
Abstract in PolishGlobalizacja i skutki, jakie ze sobą niesie, to przedmiot dyskusji wielu rozmów toczonych przez ekonomistów współczesnego świata. Z procesem tym związane są zjawiska o charakterze pozytywnym jak i negatywnym. Do pozytywów należy zaliczyć szybki wzrost gospodarczy – zwłaszcza krajów rozwijających się. Z kolei ciemną stroną globalizacji są niewątpliwie rosnące nierówności społeczno-ekonomiczne na cały świecie. Nieodłącznym elementem związanym z globalizacją jest delokalizacja produkcji. Głównymi motywami delokalizacji produkcji przemysłu odzieżowego do krajów azjatyckich są niższe koszty produkcji dzięki niższym kosztom pracy w kraju delokalizacji. Zjawisko to niesie korzyści całej gospodarce światowej. Należy jednak zwrócić uwagę na negatywne skutki delokalizacji. Zjawisko to należałoby poddawać analizom i właściwie nim zarządzać pod warunkiem skonstruowania wielokierunkowych i kompleksowych programów działań.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-45.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back