Zarys metodyki analizy przedwdrożeniowej systemów zarządzania treści

Radosław Wójtowicz

Abstract

The article presents the basics of the general concept of the pre-implementation analysis of the content management systems in the organization. It is primarily the result of the literature research and practical experience of the author. The main purpose of the article is to present selected aspects of the general concept of the pre-implementation analysis methodology for the Enterprise Content Management (ECM) system. The elements of this concept have been positively verified in a few medium-sized industrial and commercial enterprises. It should be noted that in the literature on IT systems, there is still a lack of the systematic approach to the implementation of the ECM systems. Accordingly, this article is an attempt to the partial fulfillment of this gap. The first part of the article presents the most important concepts in this area. The principal content of the article is the second which describes the proposed approach to pre-implementation analysis supplemented by the examples based on the case study.
Author Radosław Wójtowicz (MISaF / IBI / DIT)
Radosław Wójtowicz,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsThe outline of the methodology of the pre-implementation analysis for the content management systems
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No3 (49)
Pages132-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie treścią, system klasy ECM, zarządzanie projektami informatycznymi, metodyka wdrożeniowa
Keywords in EnglishEnterprise Content Management, ECM systems, IT-projects management, implementation methodology
Abstract in PolishW artykule zostaną zaprezentowane niektóre zagadnienia dotyczące podejścia do analizy przedwdrożeniowej systemów zarządzania treścią. Coraz więcej praktycznych przykładów wdrożeń tego rodzaju systemów pokazuje, że warto zająć się kwestiami związanymi z systemami zarządzania treścią w sposób systemowy. Taką próbą, dotyczącą problematyki analizy przedwdrożeniowej, jest niniejszy artykuł, opierający się na badaniach literaturowych i doświadczeniach praktycznych. W tekście przedstawiono krótką charakterystykę omawianych systemów, a także zaprezentowano podstawowe założenia i etapy metodyki analizy przedwdrożeniowej systemów należących do klasy ECM.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.3.11
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130970
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wojtowicz_Zarys_metodyki_analizy.pdf 902,51 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back