Próba identyfikacji zakresu i zasad koncepcji dobrego rządzenia

Witold Szumowski

Abstract

The paper analyses ways of understanding good governance. The first part examines a number of definitions of the concept of good governance developed by multilateral organizations, national institutions and scientists. This is followed by a discussion of the criticism of good governance. The final section offersa universal definition of good governance and its constituent principles.
Author Witold Szumowski (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Witold Szumowski,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2(962)
Pages107-120
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishdobre rządzenie, zasady dobrego rządzenia, zarządzanie publiczne, współrządzenie
Keywords in Englishgood governance, codes of good governance, public governance, public administration
Abstract in PolishArtykuł stanowi przegląd i próbę krytycznej analizy sposobów rozumienia pojęcia dobrego rządzenia. Najpierw przedstawiono różne definicje pojęcia opracowane przez ekspertów organizacji ponadnarodowych, instytucji krajowych oraz naukowców. Następnie wskazano krytykę, z jaką spotkało się good governance traktowane jako koncepcja. Podjęto także próbę określenia uniwersalnej definicji dobrego rządzenia oraz zestawu jego zasad.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0962.0207
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1202/940
Languagepl polski
File
Szumowski_Proba_identyfikacji_zakresu_i_zasad.pdf 267,12 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back