The impact of the banking sector crisis upon the Ukrainian investment fund market

Artur Trzebiński

Abstract

This study is an attempt at evaluating the impact of the banking sector crisis of 2014-2016 upon the Ukrainian market of investment funds. The analyses cover a period between 2004 and the 2nd quarter of 2016, to illustrate the trend of changes observed on the market under study. The main focus of research was placed on platforms shared between the banking sector and the investment fund sector, such as the investment of free fund assets in bonds and shares issued by banking institutions or the use of financial instruments targeted to specific investor groups). Based on the findings, it may be concluded that the force of the systemic crisis’ impact upon the market of investment funds was related to the type of investment funds under examination. The effects of the sector’s decline were clearly reflected in the operation of open-end funds and interval funds, as evidenced by sizeable reductions of both their net assets and rates of return. For other types of investment funds, the researchers found no evidence of any impact in this respect.
Author Artur Trzebiński (MISaF / IZF / KB)
Artur Trzebiński,,
- Katedra Bankowości
Other language title versionsWpływ sektora bankowego na rynek funduszy inwestycyjnych na Ukrainie
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages92-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfundusze inwestycyjne, sektor bankowy, kryzys sektora bankowego
Keywords in Englishmutual funds, banking sector, banking sector crisis
Abstract in PolishCelem artykułu jest sprawdzenie, czy kryzys sektora bankowego z okresu 2014-2016 miał wpływ na rynek funduszy inwestycyjnych na Ukrainie. Badaniem objęto okres od 2004 r. do II kwartału 2016 r., aby pokazać zmiany, jakie nastąpiły na rynku funduszy inwestycyjnych. Uwagę badawczą skupiono na płaszczyznach łączących sektor bankowy i fundusze inwestycyjne (lokowanie nadwyżek pieniężnych funduszy w bankach, inwestycje funduszy w akcje i obligacje banków oraz oferowanie instrumentów finansowych tej samej grupie inwestorów). Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że siła oddziaływania kryzysu sektora bankowego na fundusze inwestycyjne była uzależniona od rodzaju funduszu. Osłabienie sektora bankowego wpłynęło na część funduszy inwestycyjnych (otwartych i interval), powodując obniżenie wartości aktywów netto i stóp zwrotu. Na działalność pozostałych funduszy kryzys bankowy nie miał wpływu.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.2.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44134
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Trzebinski_The_impact_of_the_banking_sector.pdf 394,12 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back