Technologia blockchain jako kwantyfikator zmian w sektorze finansowym

Monika Kołodziej

Abstract

Blockchain technology is an innovative tool for secure transmitting data transactions in the form of data blocks. The blockchain development will in the coming years redefine the traditional financial system. What is more more and more industries will make use of the potential of the block chain. The article is an attempt to analyze the blockchain system primarily in the context of finances. The subject of discussion is the implementation and development of technology in the banking sector and the indication of the multiplicity of applications in structural and operational terms. This article discusses the concept of blockchain and bitcoin, outlines the reasons why it was necessary to use blockchain, shows how technology is used in practice, with examples not only from the financial sector.
Author Monika Kołodziej (MISaF / IZF / DoB)
Monika Kołodziej,,
- Department of Banking
Other language title versionsBlockchain technology as a quantifier of changes in the financial sector
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No4 (46)
Pages79-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishblockchain, rejestr rozporoszony, bitcoin, bankowość
Keywords in Englishblockchain, distributed ledger, bitcoin, banking
Abstract in PolishTechnologia blockchain stanowi innowacyjne narzędzie służące do bezpiecznego przesyłu informacji o transakcjach – w postaci bloków z danymi. Rozwój blockchain doprowadzi w najbliższych latach do redefiniowania tradycyjnego systemu finansowego, co więcej – z potencjału łańcucha bloków korzysta i będzie korzystać coraz więcej branż. Artykuł stanowi próbę analizy systemu blockchain przede wszystkim w kontekście finansów. Omówiony w nim został algorytm działania blockchain oraz wirtualnej waluty bitcoin. Przedmiotem rozważań jest implementacja i rozwój technologii w sektorze bankowym oraz wskazanie mnogości zastosowań w ujęciu strukturalnym i operacyjnym. Przedstawione wnioski i przykłady stanowią wypadkową studium literatury zarówno polsko-, jak i anglojęzycznej.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.4.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kolodziej_Technologia_blockchain_jako_kwantyfikator_zmian.pdf 361,17 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back