Opieka nad osobami niesamodzielnymi: model realizowany a model pożądany

Łukasz Jurek

Abstract

n/a
Author Łukasz Jurek (ES / DSaSP)
Łukasz Jurek,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsModels of care for dependent persos: actual versus desired
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2
Pages24-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopieka dłu­goter­mi­nowa, opieka oso­bista, niesamodziel­ność, standaryza­cja, jakość opieki
Keywords in Englishlong-term care, personal care, dependency, standardization, quality of care
Abstract in original languageCelem artykułu jest przed­staw­ie­nie wybranych rozwiązań, które potenc­jal­nie mogłyby usprawnić sys­tem opieki dłu­goter­mi­nowej i poprawić jakość życia osób niesamodziel­nych w Polsce. Sku­pi­ono się głównie na opiece domowej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem orga­ni­za­cji usług i ksz­tał­towa­nia ich jakości. Bazu­jąc na sprawd­zonych rozwiąza­ni­ach, które zostały wypra­cow­ane i wdrożone w innych kra­jach, przed­staw­iono autorską kon­cepcję podzi­ału usług w ramach opieki oso­bis­tej na usługi opiekuńcze i asys­tenckie, a także omówiono pod­sta­wowe zagad­nienia związane ze standaryza­cją tych usług.
Languagepl polski
File
Jurek_Opieka_nad_osobami_niesamodzielnymi_model.pdf 155,03 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back