Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna powłok Ni–Mo w środowisku 0,5 M NaCl

Agnieszka Laszczyńska , Juliusz Winiarski , Irena Szczygieł , Bogdan Szczygieł

Abstract

Szybkość korozji materiałów porowatych przepuszczalnych dla cieczy można określać na podstawie zmian wybranej właściwości ekstensywnej materiału w funkcji czasu ekspozycji w roztworze roboczym. Takie podejście pozwala na ocenę szybkości procesu korozyjnego bez uwzględniania trudnych do kontroli zmian efektywnej powierzchni próbki w trakcie ekspozycji. W niniejszej pracy dyskutowane jest zmniejszanie się parametru ekstensywnego – właściwej pojemności wodorkowej (Q) wskutek cyklowania kompozytowej elektrody proszkowej bazującej na związku La(Ni,Co)5. Dodatkowo, wskazano na pozytywną rolę enkapsulacji materiału aktywnego powłokami Ni-P. Postępujące zmiany pojemności elektrody są przedstawione w funkcji numeru cyklu ładowania/rozładowania (N) w dwu wariantach kinetycznych: Q = f (N) i lnQ = f (N). W obu przypadkach uzyskano bardzo dobrą korelację, z współczynnikami determinacji ≈ 0,96. Nachylenia prostoliniowych odcinków tych zależności odpowiadają stałym szybkości degradacji korozyjnej wg praw kinetycznych reakcji odpowiednio zerowego i pierwszego rzędu. Równania całkowe funkcji kinetycznych zostały wykorzystane dla określania szybkości korozji i pojemnościowych cykli połówkowych porowatego materiału wodorkowego.
Author Agnieszka Laszczyńska (EaE / IChaFT / DNCh)
Agnieszka Laszczyńska,,
- Department of Non-organic Chemistry
, Juliusz Winiarski - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
Juliusz Winiarski,,
-
, Irena Szczygieł (EaE / IChaFT / DNCh)
Irena Szczygieł,,
- Department of Non-organic Chemistry
, Bogdan Szczygieł - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
Bogdan Szczygieł,,
-
Other language title versionsElectrochemical impedance spectroscopy of Ni-Mo alloy coatings in 0.5 M NaCl solution
Journal seriesOchrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol60
No4
Pages79-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmateriał przepuszczalny, porowatość, kinetyka degradacji, szybkość korozji, spadek pojemności
DOIDOI:10.15199/40.2017.4.2
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back