Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kłodzko, prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Ewa Salecka

Abstract

The present paper constitutes an attempt at confronting the present state of realisation of the socio-economic development strategy in the municipality of Kłodzko with the assessment of satisfaction by the inhabitants of the municipality. The most important issues are described in the framework of the particular subject domains, such as space and infrastructure, economy and tourism, society, and environment. The key directions of development are presented, such as, in particular, improvement in road infrastructure, activation of persons professionally inactive and the jobless, support for the persons, conducting business activities, improvement in the health care infrastructure, enhancement of the tourism and investment-making attractiveness, etc. A description is also provided of the realisation of EU-supported projects, encompassing with their scope the municipality of Kłodzko.
Author Ewa Salecka (MISaF)
Ewa Salecka,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Other language title versionsSocio-economic development of the municipality of Kłodzko forecasts of the development for the years 2016-2020
Journal seriesWspółczesne Problemy Zarządzania, ISSN 1689-7293, (B 5 pkt)
Issue year2018
No1
Pages67-87
Publication size in sheets1
Keywords in Polish rozwój lokalny, samorząd terytorialny, opinie interesariuszy, strategia rozwoju, badania empiryczne
Keywords in Englishlocal development, territorial self-government, shareholder opinions, development strategy, empirical studies
Abstract in PolishNiniejszy artykuł jest próbą konfrontacji oceny obecnego stanu realizacji strategii społeczno-gospodarczej Gminy Kłodzko z oceną zadowolenia mieszkańców gminy. Najważniejsze zagadnienia opisano w poszczególnych obszarach tematycznych, takich jak: przestrzeń i infrastruktura, gospodarka i turystyka, społeczeństwo oraz środowisko. Przedstawiono kluczowe kierunki rozwoju, m.in.: poprawa infrastruktury dróg, aktywizacja osób biernych zawodowo i bezrobotnych, wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej, itp. Opisano również poziom realizacji projektów unijnych obejmujących swym zasięgiem obszar Gminy Kłodzko.
URL https://www.wit.edu.pl/dokumenty/wydawnictwa_naukowe/zeszyty-naukowe-WPZ/2018-1/002_E-Salecka.pdf
Languagepl polski
File
Salecka_Rozwoj_spoleczno_gospodarczy_gminy_Klodzko.pdf of 28-02-2019
1,45 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back