Diversity management in the context of human resources management

Katarzyna Krysińska-Kościańska

Abstract

The purpose of this article is to review the subject literature as regards the predicted challenges being faced now or in the near future by organisations in the area of diversity management. First, the author overviews the definitions of diversity and diversity management., then presents the undertaken actions that make the diversity management possible from the human resources management perspective. The theoretical study considers the terminology connected with diversity management and proposes improving solutions with respect to selected sub-functions of managing diversified employees.
Author Katarzyna Krysińska-Kościańska (WUE)
Katarzyna Krysińska-Kościańska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsZarządzanie różnorodnością w kontekście ZZL
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishróżnorodność, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishdiversity, diversity management, human resources management
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd literatury przedmiotu w zakresie prognozowanych wyzwań, przed jakimi stoją lub staną wkrótce organizacje w zakresie zarządzania różnorodnością. Autorka dokonuje przeglądu definicji terminów różnorodność i zarządzanie różnorodnością. Następnie przedstawia podejmowane działania umożliwiające zarządzanie różnorodnością z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. To studium teoretyczne porządkuje materię terminologiczną z zakresu diversity management oraz proponuje racjonalizatorskie rozwiązania w odniesieniu do wybranych subfunkcji zarządzania zróżnicowanymi pracownikami.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.4.02
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krysinska-Koscianska_Diversity_management_in_the_context.pdf 462,02 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back