Uczestnictwo pracowników w kształtowaniu warunków pracy - wybrane aspekty prawne i ich respektowanie

Anna Cierniak-Emerych , Szymon Dziuba

Abstract

Zagadnienie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wciąż przybiera na znaczeniu. Jednocześnie coraz częściej podkreśla się. iż określoną rolę w tym zakresie należy nadawać zwłaszcza działaniom inicjowanym na poziomie przedsiębiorstwa. W tym kontekście słusznym wydaje się stwierdzenie, iż w działaniach tych aktywny udział mogą i powinni brać pracownicy. Stwierdzenie to jest tym bardziej uzasadnione, iż w polskich regulacjach z zakresu prawa pracy pracownikom nadaje się określone uprawnienia w tej dziedzinie. W tym kontekście celem artykułu jest podjęcie próby ukazania uznanych za podstawowe spośród wytycznych prawa pracy tych dotyczących uczestnictwa pracowników (ich partycypacji) w kształtowaniu warunków pracy. Stało się to tłem dla ukazania przejawów respektowania owych wytycznych prawa w przedsiębiorstwach funkcjonujących w polskich realiach gospodarowania.
Author Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / DLaC)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Department of Labor and Capital
, Szymon Dziuba (EaE / IES / DLaC)
Szymon Dziuba,,
- Department of Labor and Capital
Pages17-26
Publication size in sheets0.5
Book Romanowska-Słomka Iwona, Salamon Szymon (eds.): Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. Tom 4, 2018, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ISBN 9788363839598, 359 p.
Keywords in Polishpartycypacja pracownicza, warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
Languagepl polski
File
Cierniak-Emerych_Dziuba_Uczestnictwo_Pracownikow_w_Ksztaltowaniu.pdf 417,13 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back