International Financial Reporting Standard no 15 “Customer agreements” in the construction industry

Anna Kasperowicz

Abstract

The paper presents the features of the construction industry and the ways of organising investment processes, as well as the methods for the valuation of the services implemented within its scope. The individual valuation methods were assigned to the applicable provisions of Polish balance sheet law and the International Financial Reporting Standard No 15 “Revenues from contracts with customers” in force since 2018. On the basis of a practical example, there was illustrated the achieved financial result of a company providing installation services as a subcontractor in view of all the possible valuation methods. The author presented and evaluated the anticipated effects of the new standard’s entry into force, and in conclusion presented a selection of the valuation methods for the services performed in this industry, which is complicated and has a decisive impact on the amount of profits and losses of the financial results presented in the account.
Author Anna Kasperowicz (MISaF / IR / KRFiK)
Anna Kasperowicz,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Other language title versionsMiędzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 „Umowy z klientami” w branży budowlane
Journal seriesFinancial Sciences. Nauki o Finansach, [Nauki o Finansach], ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No3
Pages73-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMiędzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 „Przychody z umów z klientami”, branża budowlana
Keywords in EnglishInternational Financial Reporting Standard No 15 “Revenues from contracts with customers”, construction industry
Abstract in PolishW opracowaniu zaprezentowano cechy branży budowlanej i sposoby organizowania procesów inwestycyjnych, a także metody wyceny usług realizowanych w jej ramach. Dokonano przyporządkowania poszczególnych metod wyceny do obowiązujących przepisów polskiego prawa bilansowego oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15 „Przychody z umów z klientami” obowiązującego od 2018 roku. Na podstawie przykładu praktycznego zilustrowano osiągnięty wynik finansowy spółki świadczącej usługi instalacyjne jako podwykonawca w przekroju wszystkich możliwych metod wyceny. Zaprezentowano przewidywane skutki wejścia w życie nowego standardu i dokonano ich oceny. W zakończeniu zaprezentowano, że dobór metod wyceny dla usług realizowanych w tej branży jest skomplikowany i ma decydujący wpływ na wysokość prezentowanego w rachunku zysków i strat wyniku finansowego.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.3.06
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kasperowicz_A_International_Financial_Reporting_Standard_No_15_2018.pdf 910,29 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back