Sprawność fiskalna podatków majątkowych

Michał Sosnowski

Abstract

The aim of this article is to present the property taxes in terms of conditions that ensure the efficiency and effectiveness of their fiscal functions. The tax classification was made, the significance of their fiscal function and features of property tax were discussed. There were also analyzed the budget revenues of local self-government from these taxes in the years 2008 to 2017. The analysis shows that the role of property taxes in the income of self-government units is dominant, so the greater is the need for the public authorities to ensure proper internal construction of these taxes so that they can fulfill their functions in an efficient and effective manner. The conclusion is that only the optimal and coherent construction of taxes can foster the implementation of fiscal objectives implemented by local governments, and thus stabilize tax revenues aimed at achieving other objectives of fiscal and social policy in the local dimension for the benefit of society and economy.
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsFiscal efficiency of property taxes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages230-243
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpodatek majątkowy, polityka fiskalna, samorząd
Keywords in Englishproperty taxes, fiscal policy, local government
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie podatków majątkowych w aspekcie warunków zapewniających sprawność i skuteczność realizacji ich funkcji fiskalnej. Dokonano klasyfikacji podatków, omówiono znaczenie ich funkcji fiskalnej, cech podatków majątkowych oraz przeprowadzono analizę dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków majątkowych na tle dochodów własnych samorządów w latach 2008-2017. Analiza pokazuje, że rola podatków majątkowych w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego jest dominująca, zatem tym większa jest potrzeba dbania władzy publicznej o właściwą wewnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje sprawnie i skutecznie. W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna i spójna konstrukcja podatków może sprzyjać realizacji celów fiskalnych przez samorządy, a tym samym stabilizować dochody podatkowe służące osiąganiu pozostałych celów polityki fiskalnej i społecznej w wymiarze lokalnym na rzecz społeczeństwa i gospodarki
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sosnowski_M_Sprawnosc_Fiskalna_Podatkow_Majatkowych_2018.pdf 793,15 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back