Analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa dolnośląskiego

Tomasz Bartłomowicz

Abstract

On the national scale, the most characteristic manifestation of the diversification of socio-economic development is the division into the more economically developed western part and the less developed so-called “east wall”. In the scale of the voivodship, economic diversification does not have to assume the aforementioned geographic character. The paper presents a multidimensional analysis of socio-economic development of the Lower Silesian region at the level of NTS 4 (districts together with cities with districts rights) in the years 2014-2016. A set of variables was specified, defining particular aspects of socio-economic development. This allowed for the selection of districts with the best and worst socio- -economic situation, as well as districts characterized by a given similarity, which enabled the division of districts into classes of similar development level. In calculations the R program scripts and data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office were used.
Author Tomasz Bartłomowicz (EMaT / DEaCS)
Tomasz Bartłomowicz,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsComparative analysis of the socio-economic situation of Lower Silesia districts
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No517
Pages19-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsytuacja społeczno-gospodarcza powiatów, województwo dolnośląskie
Keywords in Englishmultidimensional comparative analysis, socio-economic situation of the districts, Lower Silesia region
Abstract in PolishCechą charakterystyczną rozwoju społeczno-gospodarczego jest jego regionalne zróżnicowanie. W skali kraju charakterystycznym przejawem zróżnicowania rozwoju jest podział na silniej rozwiniętą gospodarczo zachodnią część oraz słabiej rozwiniętą tzw. ścianę wschodnią. W skali województw zróżnicowanie gospodarcze nie musi być tak oczywiste, nie musi również przybierać geograficznego charakteru. W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2014-2016. W tym celu wytypowano zbiór zmiennych określających poszczególne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego w postaci wybranych wskaźników: społecznych, ekonomicznych oraz infrastruktury technicznej. Pozwoliło to na wytypowanie powiatów mających najlepszą oraz najgorszą sytuację społeczno-gospodarczą, co umożliwiło ich pogrupowanie w klasy o podobnym poziomie rozwoju. W obliczeniach z udziałem programu R wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych GUS.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.517.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bartlomowicz_T_Analiza_Porownawcza_Sytuacji_Spoleczno_Gospodarczej_2018.pdf 712,04 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back