Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Arkadiusz Piwowar

Abstract

The main objective of the study was a comparative analysis of the diversity of the agrarian structure and the productivity of land and labour in the Visegrad Group countries. Additionally, the importance of the Visegrad Group in the European Union was analysed in relation to the size of the production of selected crops and livestock as well as the population and cast of cattle and pigs. According to the conducted analyses, the highest productivity of land among the countries of the Visegrad Group was shown in the years under study by Poland and Hungary (over EUR 600 / ha AL), while the highest dynamics of the growth rate of this parameter - by Slovakia (almost two-fold increase in 2010-2013). Taking into account labour productivity, it should be emphasized, that the greatest labour productivity characterized farms in the Czech Republic and Slovakia.
Author Arkadiusz Piwowar (EaE / IES / DMaFE)
Arkadiusz Piwowar,,
- Department of Management and Food Economy
Other language title versionsAgricultural Structures and Productivity of Agriculture in the Visegrad Group
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, [Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture], ISSN 2081-6960, e-ISSN 2544-0659, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No1
Pages152-160
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproduktywność, rolnictwo, ziemia, praca, Grupa Wyszehradzka
Keywords in Englishproductivity, agriculture, land, labor, Visegrad Group
Abstract in PolishGłównym celem pracy było porównanie zróżnicowania struktury agrarnej oraz produktywności ziemi i pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Dodatkowo analizie poddano znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do wielkości produkcji wybranych ziemiopłodów oraz pogłowia i obsady bydła a także trzody chlewnej. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, najwyższą spośród państw Grupy Wyszehradzkiej produktywnością ziemi odznaczały się w badanych latach Polska i Węgry (ponad 600 euro/ha UR), z kolei największą dynamiką wzrostu tej wielkości – Słowacja (niemal dwukrotny wzrost w latach 2010-2013). Biorąc pod uwagę produktywność pracy należy podkreślić, że największą wydajnością pracy charakteryzowały się gospodarstwa rolne w Czechach i na Słowacji.
DOIDOI:10.22630/PRS.2017.17.1.14
Languagepl polski
File
Piwowar_A_Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie.pdf 246,85 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 04-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back