Postrzeganie roli współczesnego księgowego. Badania z zastosowaniem metafory zoomorficznej

Marta Nowak

Abstract

The paper investigates the perception of contemporary accountant role. The zoomorphic metaphor is used. The projected animal metaphors and the choiceexplaining narration is analyzed. The research group consisted of person studying finance and accounting specializing in accounting and auditing who, according to their declarations and chosen field of education, can be recognized as future accountants. As a result the coherent portrait of accountant is depicted
Author Marta Nowak (MISaF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No341
Pages252-263
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishksięgowy, badanie narracji, metafora, metafora zoomorficzna, projekcja
Keywords in Englishaccountant, narration analysis, metaphor, zoomorphic metaphor, projection
Abstract in PolishW artykule badano postrzeganie roli współczesnego księgowego. Zastosowano badania jakościowe, a konkretnie wykorzystano metaforę zoomorficzną. Przeanalizowano otrzymane na podstawie projekcji metafory zwierzęce oraz towarzyszącą im narrację uzasadniającą wybór. Badaniu poddano osoby studiujące na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacji rachunkowość i auditing, które zgodnie z deklaracjami oraz wybranym kierunkiem studiów można uznać za przyszłych księgowych. W rezultacie zastosowanej procedury badawczej uzyskano spójny obraz pracy księgowego
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/21.pdf
Languagepl polski
File
Nowak_M_Postrzeganie_roli_wspolczesnego2017.pdf 256,93 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back