Przegląd zarządzania a orientacja na wyniki

Tomasz Brzozowski

Abstract

Management review is one of the most important mechanisms of quality management systems improvement. The review is a systematic top management meeting, which is organized to ensure management system continuing suitability, adequacy and effectiveness. There are a lot of requirements for management review in ISO 9001 standard. Apart from that there are other factors affecting management review quality and determining its effectiveness. One on them is the preparation of suitable input data. This article presents some review quality factors which are the results of experiences of management systems maintenance and improvement.
Author Tomasz Brzozowski (EMaT / DQaEM)
Tomasz Brzozowski,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No265
Pages31-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishDoskonalenie organizacji, Zarządzanie, Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK)
Keywords in EnglishOrganisation improving, Management, Integrated Administration and Control System (IACS)
Abstract in PolishPrzegląd zarządzania jest jednym z najistotniejszych mechanizmów ciągłego doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania. Jest to systematycznie organizowane spotkanie kierownictwa organizacji, podczas którego dokonuje się oceny stanu funkcjonowania systemu zarządzania. Wymagania normatywne dotyczące przeglądu szczegółowo określają zakres informacji, które powinny być przedmiotem analiz podczas takiego spotkania. Poza tymi wymaganiami istnieje wiele czynników, które wpływają na jakość przeglądu oraz przesądzają o tym, czy w praktyce przegląd jest skutecznym mechanizmem doskonalenia organizacji zorientowanej na wyniki. W artykule przedstawiono problematykę zapewnienia skuteczności przeglądu zarządzania w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich organizacji oraz doświadczeń praktycznych i obserwacji autora.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrOrientacja na wyniki we współczesnej gospodarce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back