Stan i ocena funkcjonowania klastrów gospodarczych w regionie opolskim

Elżbieta Karaś , Agnieszka Piasecka-Głuszak

Abstract

The aim of this paper is to present the idea of economic clusters, describe present state of clusters’ development and to point out selected endogenic factors which create friendly environment for cluster initiatives. Empiric research indicates that clusters are the best way to stimulate innovativeness and competitiveness of enterprises, they are also supporting regional economic development. Further in this paper there is a brief presentation of major issues regarding endogenic factors and presentation of Opole Region’s readiness for generating and developing economic clusters.
Author Elżbieta Karaś - Politechnika Opolska
Elżbieta Karaś,,
-
, Agnieszka Piasecka-Głuszak (ES / DIER)
Agnieszka Piasecka-Głuszak,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsState and evaluation of the functioning of economic clusters in the Opole region
Pages123-138
Publication size in sheets0.75
Book Sitek Sławomir (eds.): “Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, no. 8, 2018, Polskie Towarzystwo Geograficzne, ISBN 9788361695479, 176 p.
Keywords in Polishklastry gospodarcze, województwo opolskie
Keywords in EnglishBusiness Clusters, Opole Voivodeship
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie idei klastrów gospodarczych, opisanie aktualnego stanu rozwoju klastrów w województwie opolskim oraz wskazanie wybranych endogenicznych czynników kształtujących środowisko przyjazne inicjatywom klastrowym. Badania empiryczne wskazują, że klastry są najlepszym środkiem do stymulowania innowacyjności i konkurencyjności sieci przedsiębiorstw, a także są dobrym narzędziem lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. W końcowej części artykułu została dokonana krótka prezentacja głównych problemów dotyczących czynników endogenicznych oraz przedstawiona ogólna ocena stanu przygotowania województwa opolskiego do procesu generowania i rozwoju klastrów gospodarczych w regionie.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-04-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back