Portfolio investment in the twenty first century – a literature review and analysis of flow directions

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

The subject of portfolio investment seems particularly significant given that the current fluctuations on international financial markets make it necessary to perform an analysis of their causes and effects. It seems reasonable to make considerations regarding the direction of the flow of portfolio investment in the twentieth and twenty-first century. This article presents theoretical considerations concerning the characteristics and effects of the flow of portfolio investment in the global economy and an analysis of flow directions in the years 1960-2015. These considerations are based on data of the International Monetary Fund and the World Bank, which collate net inflows of the portfolio investment to particular countries in the indicated period. Our considerations show the links between the financial markets of countries and regions, together with the general tendencies of movements of capital at the time of crisis and the stabilization periods of global financial markets. The article shows the link between the financial markets of individual countries, together with the general trend of movement of capital in the period of crisis and the stabilization of financial markets
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsInwestycje portfelowe w xxi wieku – przegląd literatury i analiza kierunków przepływu
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2 (14)
Pages24-38
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishinwestycje portfelowe, przepływy kapitału, kryzysy finansowe
Keywords in Englishportfolio investment, capital flows, financial crisis
Abstract in PolishZagadnienie inwestycji portfelowych staje się istotnym przedmiotem analizy w dobie współczesnych fluktuacji na międzynarodowych rynkach finansowych. Z tego powodu konieczne jest podtrzymywanie rozważań na temat ich przyczyn i wywoływanych przez nie efektów. W tym zakresie zasadne wydaje się podjęcie rozważań dotyczących kierunków przepływu inwestycji portfelowych w XX i XXI wieku.W niniejszym artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące specyfiki i skutków przepływu inwestycji portfelowych w gospodarce światowej oraz analizę kierunków przepływu w latach 1960-2015. Rozważania zostały oparte na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, zestawiających wpływy netto z tytułu inwestycji portfelowych do poszczególnych krajów we wskazanym okresie. Rozważania ukazują powiązania pomiędzy rynkami finansowymi poszczególnych państw wraz z ogólnymi tendencjami ruchów kapitałów w okresach kryzysów i stabilizacji na rynkach finansowych
DOIDOI:10.15611/e21.2017.2.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41341
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Broszkiewicz_Portfolio_investement_in_the_twenty.pdf 359,58 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back