Skala zmienności kursu złotego względem euro i dolara w latach 2012-2016 na tle wybranych walut narodowych krajów Unii Europejskiej

Wawrzyniec Michalczyk

Abstract

The aim of the paper is to evaluate the scale of volatility of the złoty’s exchange rate against the euro and the dollar, in comparison to the rates of other selected currencies of the European Union member states: Czech koruna, Swedish krona, Hungarian forint and British pound. Three indicators were used for the analysis: percentage deviation of the daily exchange rate from the mean in the studied period and from the mean in the preceding two years and the measure of the ERV, and also the correlation analysis was conducted. It was observed that the scale of volatility of the zloty’s rate against the euro and the dollar compared to other currencies is not very excessive and that the degree of linkage of the currencies’ values with the euro is substantially higher than with the dollar, which translates into greater stability of their exchange rates against the common currency.
Author Wawrzyniec Michalczyk (ES / DIER)
Wawrzyniec Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe scale of volatility of the złoty’s exchange rate against the euro and the dollar in the years of 2012-2016 compared to selected national currencies of the European Union member states
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No352
Pages139-151
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkurs walutowy, złoty, rynek walutowy, zmienność kursu
Keywords in Englishexchange rate, zloty, foreign exchange market, exchange rate volatility
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena skali zmienności kursu złotego w stosunku do euro i dolara, dokonana w porównaniu do kursów innych, wybranych walut krajów Unii Europejskiej: korony czeskiej, korony szwedzkiej, forinta węgierskiego i funta brytyjskiego. Do analizy zastosowano trzy wskaźniki: procentowe odchylenie kursu dziennego od średniej z badanego okresu i od średniej z poprzedzających dwóch lat oraz miernik ERV,a także przeprowadzono analizę korelacji. Zaobserwowano, że skala zmienności kursuzłotego w stosunku do euro i dolara w porównaniu do innych walut nie jest zbyt znaczna oraz że stopień powiązania wartości walut z euro jest zasadniczo większy niż z dolarem, co przekłada się na wyższą stabilność ich kursów względem wspólnego pieniądza.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_352/12.pdf
Languagepl polski
File
Michalczyk_Skala_zmiennosci_kursu_zlotego_wzgledem.pdf 462,1 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back