Rozwój metropolii jako przejaw postępującego procesu urbanizacji

Stanisław Korenik , Alicja Korenik

Abstract

In the second decade of the 21st century the various changes occur in cities, which constitute the most developed form of urbanization. The most significant determinant includes the process of forming metropolis, which becomes a global city, strongly affecting the way how economy functions in many sections. The new conception is a post-industrial city, in which creative class plays the major role. Another very important issue is a concept defined as postmodern city, which concerns the entirety of changes on the economic, social, political and spatial level.
Author Stanisław Korenik (ES / DSEaLGA)
Stanisław Korenik,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Alicja Korenik (WUE)
Alicja Korenik,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDevelopment of metropolis as a manifestation of the ongoing urbanization process
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No467
Pages48-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishurbanizacja, metropolia, aglomeracja, global city, miasto postindustrialne, klasa kreatywna, urban resilience
Keywords in Englishurbanization, metropolis, metropolitan area, global city, post-industrial city, creative class, urban resilience
Abstract in PolishW drugiej dekadzie XX wieku wystąpiły intensywne zmiany w funkcjonowaniu miasta, które stanowią najbardziej rozwiniętą formę urbanizacji. Największym determinantem tego procesu jest zjawisko formowania metropolii, które stają się globalnym miastem, mocno oddziałując na funkcjonowanie gospodarki w wielu przekrojach. Nową koncepcją jest miasto postindustrialne, w którym klasa kreatywna odgrywa najważniejszą rolę. Kolejną istotną kwestią jest koncept definiowany jako miasto postmodernistyczne, który dotyczy całości zmian występujących na ekonomicznym, społecznym politycznym i przestrzennym poziomie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.467.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40699
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Korenik_Korenik_Rozwoj_metropolii_jako_przejaw.pdf 682 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRegiony, metropolie, miasta
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back