Instytucjonalne wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach produktów rolno-spożywczych

Arkadiusz Piwowar

Abstract

Information and publicity measures in the food markets are not only the domain of production and trade business entities. The measures taken in this area by many institutions are significant, especially in relation to providing domestic and foreign consumers with reliable information on various advantages of food. The main objective of this article is to describe and to determine the scope of support for promotional and information actions in the markets for agri-food products, taken by the selected institutions in Poland. Promotional and information measures are more and more often being implemented with the use of contemporary forms of marketing communication. The article presents examples of such campaigns
Author Arkadiusz Piwowar (EaE / IES / DMaFE)
Arkadiusz Piwowar,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (373)
Pages357-368
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishżywność, komunikacja marketingowa, promocja eksportu
Keywords in Englishfood, marketing communication, exports promotion
Abstract in PolishDziałania promocyjne i informacyjne na rynkach żywnościowych nie są jedynie domeną produkcyjnych i handlowych podmiotów gospodarczych. Bardzo istotne w tym zakresie, a zwłaszcza w odniesieniu do rzetelnego informowania konsumentów w kraju i za granicą o różnorodnych zaletach żywności, są działania podejmowane przez wiele instytucji. Głównym celem pracy jest charakterystyka oraz zakres wsparcia działań o charakterze promocyjno-informacyjnym na rynkach produktów rolno-spożywczych, realizowanych przez wybrane instytucje w Polsce. Coraz częściej działania promocyjne oraz nformacyjne prowadzone są z zastosowaniem współczesnych form komunikacji marketingowej. W artykule przedstawiono przykłady takich kampanii
URL http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_2-2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back