W kierunku miasta zwartego? Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek urbanistycznych Wrocławia

Alicja Zakrzewska-Półtorak

Abstract

The aim of the paper is to present the applicability of a compact city concept on the example of actions planned for selected Wrocław urban units. The objects of the study are selected urban units with high investment potential and the planned actions described in the Study of conditions and directions of spatial development of Wrocław. The aim of these actions is to change the spatial and functional structure towards the compact city. In the case of a big city like Wrocław, it is not so much about the density of the whole spatial and functional structure as about the individual units and urban districts. The author uses a descriptive method, simple statistical methods and case study. Based on the theoretical concept of the compact city, the author assessed the possibilities of applying the compact city idea in Wrocław.
Author Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsTowards a Compact City? Transformation of the Spatial and Functional Structure of Wrocław Urban Units
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages161-169
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiasto zwarte, struktura funkcjonalno-przestrzenna, gospodarka przestrzenna, Wrocław, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Keywords in Englishcompact city, spatial and functional structure, Wrocław, study of conditions and directions of spatial development of commune
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wdrażania koncepcji miasta zwartego na przykładzie działań planowanych dla wybranych jednostek urbanistycznych Wrocławia. Obiektem badań są wybrane jednostki urbanistyczne Wrocławia, o dużym potencjale inwestycyjnym, oraz planowane względem nich działania zapisane w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, zmierzające do zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej w kierunku miasta zwartego. W przypadku wielkiego miasta, jakim jest Wrocław, chodzi o zwartość nie tyle całej struktury funkcjonalno- przestrzennej, ile poszczególnych jednostek i dzielnic urbanistycznych. W artykule zastosowano metodę opisową, proste metody statystyczne oraz studium przypadku. W oparciu o teoretyczną koncepcję miasta zwartego oceniono możliwości zastosowania jej założeń we Wrocławiu, na przykładzie planowanych działań i ich wpływu na zwartość struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43952
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zakrzewska_poltorak_W_kierunku_miasta_zwartego_przemiany.pdf 374,2 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back