Employee 4.0 from the Competitive Perspective

Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

The purpose of the article is to answer the following research questions: How will the way of work change in the era of the Fourth Industrial Revolution? What are the so-called competences of the future? How can one develop these competencies to ensure the proper quality of human capital for enterprises? The theoretical and practical nature of the article influenced the choice of research methods. In order to carry out the identified purpose such research methods as literature studies were used in combination with scientific reflection.
Author Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / DLaC)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol52
No3
Pages121-129
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish czwarta rewolucja przemysłowa, kompetencje przyszłości, metody rozwoju personelu
Keywords in EnglishFourth Industrial Revolution, competencies of the future, HR development methods
Abstract in PolishCelem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak w erze czwartej rewolucji przemysłowej zmieni się sposób pracy? Czym są tzw. kompetencje przyszłości? Jak rozwijać te kompetencje, by zagwarantować przedsiębiorstwom odpowiedniej jakości kapitał ludzki? Teoretyczno-aplikacyjny charakter artykułu wpłynął na dobór metod badawczych. Dla realizacji wskazanego celu wykorzystano takie metody badawcze, jak studia literaturowe połączone z refleksją naukową.
DOIDOI:10.18276/sip.2018.52/3-12
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/view/14698.pdf
Languageen angielski
File
Piwowar_Sulej_Employee_4.0_From_The_Competitive.pdf 423,44 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back