Poziom kompetencji twardych a wysokość zarobków – ocena za pomocą wybranych metod nieparametrycznych

Alicja Grześkowiak

Abstract

The article discusses the comparison of earnings achieved in groups of people who declare different levels of following hard competences: information analysis abilities, computer skills, machine operation, making calculations and foreign language skills. The analysis is based on data from the nationwide study of the Human Capital in Poland. Nonparametric statistical methods are used to evaluate the differences in earnings: the kernel estimation and the concept of relative distributions. The results show that better skills are associated with higher earnings and that there are differences depending on the type of competencies
Autor Alicja Grześkowiak (ZIF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Inne wersje tytułuThe Level of Hard Competencies and the Amount of Earnings – Evaluation by Selected Nonparametric Methods
Tytuł czasopisma/seriiActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Rok wydania2018
Nr5 (338)
Paginacja143-156
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimkompetencje, zarobki, metody nieparametryczne, rozkłady względne
Słowa kluczowe w języku angielskimcompetencies, earnings, nonparametric methods, relative distributions
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto tematykę porównania zarobków osiąganych w grupach osób deklarujących różny poziom posiadanych kompetencji twardych: umiejętności analizowania informacji, kompetencji informatycznych, obsługi urządzeń, wykonywania obliczeń oraz znajomości języka obcego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Do oceny różnic w zarobkach zastosowano nieparametryczne metody statystyczne: estymację jądrową oraz koncepcję rozkładów względnych. Wyniki badania wskazują, że lepszym umiejętnościom towarzyszą wyższe zarobki oraz że różnice wykazują odmienności w zależności od typu kompetencji
DOIDOI:10.18778/0208-6018.338.09
URL DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.09
Językpl polski
Plik
Grześkowiak_Poziom_ kompetencji_ twardych2018.pdf 495,25 KB
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót