Poziom kompetencji twardych a wysokość zarobków – ocena za pomocą wybranych metod nieparametrycznych

Alicja Grześkowiak

Abstract

The article discusses the comparison of earnings achieved in groups of people who declare different levels of following hard competences: information analysis abilities, computer skills, machine operation, making calculations and foreign language skills. The analysis is based on data from the nationwide study of the Human Capital in Poland. Nonparametric statistical methods are used to evaluate the differences in earnings: the kernel estimation and the concept of relative distributions. The results show that better skills are associated with higher earnings and that there are differences depending on the type of competencies
Author Alicja Grześkowiak (MISaF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Other language title versionsThe Level of Hard Competencies and the Amount of Earnings – Evaluation by Selected Nonparametric Methods
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2018
No5 (338)
Pages143-156
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkompetencje, zarobki, metody nieparametryczne, rozkłady względne
Keywords in Englishcompetencies, earnings, nonparametric methods, relative distributions
Abstract in PolishW artykule podjęto tematykę porównania zarobków osiąganych w grupach osób deklarujących różny poziom posiadanych kompetencji twardych: umiejętności analizowania informacji, kompetencji informatycznych, obsługi urządzeń, wykonywania obliczeń oraz znajomości języka obcego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Do oceny różnic w zarobkach zastosowano nieparametryczne metody statystyczne: estymację jądrową oraz koncepcję rozkładów względnych. Wyniki badania wskazują, że lepszym umiejętnościom towarzyszą wyższe zarobki oraz że różnice wykazują odmienności w zależności od typu kompetencji
DOIDOI:10.18778/0208-6018.338.09
URL DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.09
Languagepl polski
File
Grześkowiak_Poziom_ kompetencji_ twardych2018.pdf 495,25 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back