Budżetowanie w organizacjach pozarządowych. Wybrane zagadnienia realizacyjne

Tomasz Dyczkowski

Abstract

This paper aims at explaining the specific character of planning activities conducted in non-governmental organisations (NGOs). It also defines roles which budgeting methodology may play in this respect. The paper characterises the major phases of the budgeting process and recommends how NGOs should plan and coordinate their social projects, and evaluate effects of such initiatives. While planning their social activities, NGOs should precisely define effects and expenses with reference to particular operational areas and to certain initiatives undertaken. This issue is vital as NGOs will fulfil their missions effectively only when they are capable to communicate social effects achieved to stakeholders. Managers' awareness of relations between effects and expenses is of equal importance here.
Author Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No251
Pages154-169
Keywords in PolishBudżetowanie, Organizacje pozarządowe
Keywords in EnglishBudgeting, Non-governmental organisation
Abstract in PolishCelem opracowania jest podkreślenie specyfiki planowania działalności organizacji pozarządowych oraz zdefiniowanie roli, jaką w tym zakresie może odegrać budżetowanie. W artykule przedstawiono zatem podstawowe kroki w procesie budżetowania oraz zaprezentowano wytyczne wobec planowania i koordynacji przedsięwzięć społecznych, jak również pomiaru ich efektów. Tworząc plan działań społecznych, organizacje pozarządowe powinny precyzyjnie zdefiniować efekty oraz nakłady w przekroju poszczególnych obszarów działalności i realizowanych projektów. Jest to kwestia kluczowa, gdyż o skuteczności urzeczywistniania misji społecznej decyduje zdolność komunikowania efektów działalności interesariuszom jednostki i świadomość relacji efektów do poniesionych nakładów wśród osób zarządzających organizacją.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*5 (2020-01-18)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back