Znaczenie zrównoważonej logistyki w redukcji kosztów i poprawie jakości obsługi na przykładzie wybranych firm

Monika Bąk-Sokołowska

Abstract

The main aim of this article is to answer the question: can sustainable companies have lower operating costs and at the same time a higher level of customer service? The introduction to the problem are the compounds of logistics with sustainable development and selected activities, technology and logistics programs, which support both the objectives of logistics and sustainable development. In this paper, the following companies are the research institutions: Procter & Gamble, Henkel and Unilever. The analysis of their business is conducted on the basis of Internet sources, i.e. corporate website and annual reports in the electronic form. The basic scope of this analysis has been adopted for the period 2008-2013. The results of research for each company are shown as separate tables, what allows to demonstrate the advantages of sustainable logistics in practice. The summary of the article are conclusions concerning the main objective of the paper, described from the point of view of logistics activities of the analyzed companies.
Author Monika Bąk-Sokołowska (EMaT)
Monika Bąk-Sokołowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No383
Pages217-234
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishlogistyka zrównoważona, zrównoważony rozwój, technologie logistyczne, najlepsze praktyki
Keywords in Englishsustainable logistics, sustainable development, logistical technologies, best practices
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Czy zrównoważone firmy mogą mieć niższe koszty działalności i zarazem wyższy poziom obsługi klientów? Wprowadzeniem do problemu są związki logistyki ze zrównoważonym rozwojem oraz wybrane działania, technologie i programy w logistyce, które wspierają zarówno cele logistyki, jak i zrównoważonego rozwoju. W niniejszym referacie obiektami badawczymi są następujące firmy: Procter & Gamble, Henkel i Unilever. Analiza ich działalności jest przeprowadzana na podstawie internetowych źródeł danych, to jest firmowych stron www oraz raportów rocznych w formie elektronicznej. Za podstawowy zakres czasowy analizy przyjęto lata 2008–2013. Wyniki badań dla każdej z firm są ukazane w postaci odrębnych tabel, co ma służyć wykazaniu zalet logistyki zrównoważonej w praktyce. Podsumowaniem artykułu są konkluzje dotyczące głównego celu opracowania, opisane z punktu widzenia działalności logistycznej analizowanych przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.383.16
Languagepl polski
File
Bak_Sokolowska_Znaczenie_zrownowazonej_logistyki_w_redukcji.pdf 1,89 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEkonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back