Warunki pracy w kontekście budowania wizerunku pracodawcy

Małgorzata Gableta , Anna Cierniak-Emerych , Agata Pietroń-Pyszczek

Abstract

Differentiation of job expectations maintained by persons employed in business entities is also evident with regard to working conditions. Proper realisation of these expectations does have a notable impact upon employer image – an attribute of growing significance in the modern Polish labour market. The focus of this paper is placed on the process of building the employer image, as expressed in the employer’s observance of employee interests and other activities designed to increase their job satisfaction. The research is based, predominantly, on the results of empirical studies on observance of employee interests in business setting. The findings seem to corroborate the view that an employer’s approach to the formulation of working conditions is largely influenced by employees’ traits and the attributes of the organisational culture, which both have a notable impact upon the differentiation of employer images as viewed from the employer’s standpoint
Author Małgorzata Gableta (EaE / IES / DLaC)
Małgorzata Gableta,,
- Department of Labor and Capital
, Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / DLaC)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Department of Labor and Capital
, Agata Pietroń-Pyszczek (EaE / IES / DLaC)
Agata Pietroń-Pyszczek,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages87-98
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwarunki pracy, wizerunek pracodawcy, oczekiwania pracowników, interesy pracowników, interesariusze wewnętrzni
Keywords in Englishworking conditions, employer image, employee expectations, employee interests, internal stakeholders
Abstract in PolishZróżnicowanie oczekiwań zatrudnionych w jednostkach gospodarczych dotyczy m.in. warunków pracy. Realizacja tych oczekiwań rzutuje na – coraz bardziej znaczący na polskim rynku pracy – wizerunek pracodawcy. W artykule uwagę skoncentrowano na dbałości pracodawców o ten wizerunek, przejawiającej się w respektowaniu interesów pracowników związanych ze wskazanymi warunkami, co skutkuje wzrostem ich zadowolenia. Podstawą przedstawionego rozumowania stały się przede wszystkim badania empiryczne dotyczące respektowania tych interesów. Uznano, iż podejście do kształtowania warunków pracy ma swoje źródło w cechach pracowników oraz kulturze organizacyjnej, co różnicuje wizerunek przedsiębiorstw rozpatrywany przez pryzmat pracodawcy
URL http://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back