Metody optymalizacji podatkowej korporacji międzynarodowych

Bartłomiej Walczak

Abstract

The purpose of the article is to demonstrate unproductive and destructive entrepreneurship in the tax optimization process used by international corporations. Willliam Baumol was the first to pay attention to the possibility of a situation in which the entrepreneur’s actions do not bring benefits to the environment and even lead to the deterioration of the economic situation of other market participants. Regarding to the model proposed by the aforementioned economist, the research subject was undertaken by the largest global companies in the area of tax optimization. Using the appropriate methods of using loopholes and complicated financial procedures, described in more detail in the article, they avoided paying millions of dollars in income taxes. These actions contributed to the distortion of competition between domestic and international companies and to the deepening of inequalities visible after comparing developed and developing countries.
Author Bartłomiej Walczak (WUE)
Bartłomiej Walczak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsMethods of tax optimization of international corporations
Pages32-44
Publication size in sheets0.6
Book Borkowska Bożena (eds.): Ekonomia, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957302, 117 p.
Borkowska_Ekonomia.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishprzedsiębiorczość produktywna i destrukcyjna, optymalizacja podatkowa, korporacje międzynarodowe
Keywords in Englishproductive and destructive entrepreneurship, tax optimization, international corporations.
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy jest wykazanie przedsiębiorczości nieproduktywnej i destrukcyjnej w procesie optymalizacji podatkowej stosowanej przez międzynarodowe korporacje. Willliam Baumol jako pierwszy zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia sytuacji, w której działania przedsiębiorcy nie przynoszą korzyści otoczeniu, a nawet prowadzą do pogorszenia sytuacji ekonomicznej innych uczestników rynku. W odniesieniu do modelu zaproponowanego przez wcześniej wspomnianego ekonomistę obiektem badań zostały działania podejmowane przez największe światowe spółki w obszarze optymalizacji podatkowej. Stosując odpowiednie metody wykorzystania luk prawnych oraz zawiłych zabiegów finansowych, szerzej opisanych w artykule, unikały one płacenia milionów dolarów podatków dochodowych. Działania te przyczyniły się do zaburzenia konkurencji między firmami krajowymi a międzynarodowymi oraz do pogłębienia się nierówności widocznych po porównaniu krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się.
Languagepl polski
File
Walczak_Metody_optymalizacji_podatkowej_korporacji_miedzynarodowych.pdf 808,06 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back