Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej

Angelika Kaczmarczyk

Abstract

Purpose – Purpose of the article is analysis of the problems associated with the procedure of implementation of the reverse charge VAT, and attempt to assess the impact of this mechanism on the liquidity of small enterprises belonging to the construction industry in Poland. Design/methodology/approach – Critical analysis of legal acts and literature. Findings – Consider whether the benefits of the reverse charge VAT construction companies will be higher than the costs incurred by these companies. Originality/value – Article contains in-depth analysis of solutions for the reverse charge VAT in Poland and other EU member states
Author Angelika Kaczmarczyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Angelika Kaczmarczyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages87-95
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodwrotne obciążenie VAT, branża budowlana, małe przedsiębiorstwo
Keywords in Englishconstruction industry, small enterprises, reverse charge
Abstract in PolishCel – Celem rozważań zaprezentowanych w artykule jest analiza problemów związanych z procedurą wdrożenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT oraz próba oceny wpływu tego mechanizmu na płynność małych przedsiębiorstw należących do branży budowlanej w Polsce. Metodologia badania – W artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych i dostępnej literatury z badanego zakresu oraz wnioskowaniem przez analogię. Wynik – Celem wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT. NA początku roku 2017 objęto nim branżę budowlaną, jako kolejną branżę szczególnie narażoną na wyłudzenia podatku VAT. Należy rozważyć, czy korzyści wynikające z wprowadzenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT przedsiębiorstw branży budowlanej będą wyższe od kosztów poniesionych przez te przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Artykuł zawiera pogłębioną analizę rozwiązań w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT w Polsce oraz w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo w sposób syntetyczny zaprezentowano wpływ mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na płynność małych przedsiębiorstw z branży budowlanej
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-08
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475/
Languagepl polski
File
KaczmarczyK_Odwrotne_obciążenie_ podatkiem_ VAT2017.pdf 347,19 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back