Doskonalenie procedury obsługi błędów oprogramowania przez wykorzystanie procesów zarządzania incydentami oraz problemami według ITIL

Iwona Chomiak-Orsa , Angelika Osińska

Abstract

During the exploitation of any enterprise application it might happen that software errors occur. They can lead to the breakage of key business process continuity. It is especially important for the organizations which mainly rely on information systems, where outages bring significant loss. To prevent them, an efficient process of errors handling and recovery is required. It has to be formalized, measured and continuously improved. The aim of this article is to show how the principles of ITIL Foundation (Information Technology Infrastructure Library) can be used as a basis for the development of such a process.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Angelika Osińska (WUE)
Angelika Osińska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsImproving the procedures of software error handling through using incidents and problems management processes according to ITIL
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (50)
Pages22-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishITIL, błąd oprogramowania, proces, incydent, problem, dostępność systemu, procedura
Keywords in EnglishITIL, software error, process, incident, problem, system availability, procedure
Abstract in PolishArtykuł opisuje możliwość i sposób wykorzystania ITIL (Information Technology Infrastructure Library) do doskonalenia procedury obsługi błędów oprogramowania. Sprawny proces obsługi produkcyjnych błędów oprogramowania (występujących po oddaniu systemu do użytkowania) ma ogromne znaczenie dla instytucji, których prawidłowe funkcjonowanie bazuje na systemach informatycznych. We współczesnym świecie praktycznie każda branża korzysta z systemów informatycznych, a ich niedostępność wywołuje w organizacjach relatywnie wysokie straty. Zapewnienie ciągłości dostępności systemów informatycznych stało się niezwykle ważnym aspektem w procesie wytwarzania oprogramowania. Proces obsługi oprogramowania musi być sformalizowany, mierzony i ciągle doskonalony. Dobrym narzędziem, na którym ten proces można oprzeć, jest ITIL w zakresie jakościowych usług dotyczących zarządzania incydentami oraz problemami, co opisano w niniejszym artykule.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.4.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141254
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Osinska_Doskonalenie_procedury_obslugi_bledow.pdf 762,5 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back