Wymiana czarnorynkowa w erze cyfrowej

Marcin Brol

Abstract

The article addresses the problem of the functioning of the black market in the network economy. Some features of the Internet, such as: relative anonymity, the ability to mask connections and asynchronous interaction, cause that in many cases it may favor the development of the black market. The aim of the study is to indicate the essence of the black market and regularities related to its functioning in an economy based on computer networks. The implementation of the assumed objective first requires presenting the theory of the black market and shaping black market prices, and then discussing the essence of the network economy. On this basis, taking into account author’s observations, a mechanism for the functioning of the black market in the network economy has been described. The article also presents the scale of black market exchange, primarily in the case of unlicensed trading in virtual goods and psychoactive substances. The conclusions indicate the reasons for the development of the illegal market in the Internet. These are mainly: low costs of virtual goods reproduction, development of masking techniques, the possibility of using cryptocurrencies, as well as the dispersion of demand and supply.
Author Marcin Brol (ES / IE / DMa)
Marcin Brol,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsBlack market exchange in the digital age
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No3 (19)
Pages26-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczarny rynek, Internet, gospodarka sieciowa
Keywords in Englishblack market, Internet, network economy
Abstract in PolishW artykule podjęty został problem funkcjonowania czarnego rynku w gospodarce sieciowej. Niektóre cechy Internetu, takie jak: względna anonimowość, możliwość maskowania połączeń, a także asynchroniczność interakcji, powodują, że w wielu przypadkach sprzyjać on może rozwojowi czarnego rynku. Celem opracowania jest zatem wskazanie istoty czarnego rynku i prawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem w gospodarce opartej na sieciach komputerowych. Realizacja założonego celu wymaga w pierwszej kolejności przedstawienia teorii czarnego rynku oraz kształtowania cen czarnorynkowych, a następnie omówienia istoty gospodarki sieciowej. Na tej podstawie, przy uwzględnieniu własnych obserwacji, opisany został mechanizm funkcjonowania czarnego rynku w gospodarce sieciowej. W artykule przedstawiono też skalę wymiany czarnorynkowej przede wszystkim w przypadku nielicencjonowanego obrotu dobrami wirtualnymi oraz substancjami psychoaktywnymi. We wnioskach wskazane zostały przyczyny rozwoju nielegalnego rynku w sieci Internetu. Są to przede wszystkim: niskie koszty reprodukcji dóbr wirtualnych, rozwój technik maskowania, możliwość wykorzystania kryptowalut, a także rozproszenie popytu i podaży.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.3.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brol_Wymiana_czarnorynkowa_w_erze_cyfrowej.pdf 766,97 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back