Preferencje wobec sposobu finansowania opieki długoterminowej w Polsce

Łukasz Jurek , Wioletta Wolańska

Abstract

The article presents social attitudes towards the financing of long-term care in Poland. Information was collected by CATI method (telephone interviews). The territorial scope of the research covered the whole of Poland, and the respondents were aged from 40 to 69 years. The sample consisted of 1026 people. The results show the ways respondents would like long-term care to be financed. Respondents are strongly divided on the opinion about who should fi nance long-term care. More than a half of them think that it should be the state, with about 40% preferring private sources of funding. These opinions differdepending on the age, education level, family and material situation as well as the region of residence
Author Łukasz Jurek (ES / DSaSP)
Łukasz Jurek,,
- Department of Sociology and Social Policy
, Wioletta Wolańska (ES / DFaEA)
Wioletta Wolańska,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Journal seriesUbezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, ISSN 1731-0725, (0 pkt)
Issue year2018
No3 (138)
Pages97-113
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishopieka długoterminowa, finansowanie opieki, preferencje społeczne, badania statystyczne
Keywords in Englishlong-term care, fi nancing of care, social preferences, stati sti cal surveys
Abstract in PolishW artykule przedstawiono preferencje społeczne wobec sposobu fi nansowania opieki długoterminowej w Polsce. Informacje zebrano w 2016 r., wykorzystując metodę CATI (wywiadów telefonicznych). Zakres terytorialny badania obejmował całą Polskę, a zakres podmiotowy uwzględniał osoby w wieku od 40 do 69 lat. Próba badawcza liczyła 1026 respondentów. Otrzymane wyniki wskazują opinie i preferencje, czyli nie przedstawiają faktycznego sposobu fi nansowania opieki długoterminowej, lecz to, w jaki sposób respondenci życzyliby sobie, aby była ona opłacana. Z uzyskanych deklaracji wynika, że respondenci są mocno podzieleni w opiniach na temat tego, kto w głównej mierze ma za zadanie fi nansować opiekę długoterminową. Ponad połowa z nich uważa, że powinna ona być opłacana przede wszystkim ze środków publicznych, a około 40 proc., że ze źródeł prywatnych. Wskazania różnią się w zależności od wieku, poziomu wykształcenia, posiadania dzieci, sytuacji materialnej oraz regionu zamieszkania
URL https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/czasopisma/us-tip/kolejne-numery-czasopisma/nr-3-z-2018
Languagepl polski
File
Jurek_Wolańska_Preferencje_ wobec_ sposobu2018.pdf 261,24 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back