The implementation of practical solutions in logistic processes in companies familiar with lean management by means of benchmarking methods

Agnieszka Piasecka-Głuszak

Abstract

Benchmarking is a management method, which involves, among other things, improving the efficiency of an organization by identifying, analyzing, adapting and implementing solutions used by most effective organizations. Benchmarking has been successfully implemented in Polish enterprises. For several years there has been an increase in the importance of benc h- marking, especially among companies possessing knowledge regarding implementing lean management. This article presents benchmarking as a management method, which allows eliminating waste and making better solutions in Polish enterprises. The article consists of two parts. The first part presents the theoretical concept of the nature, types, advantages and disadvantages of benchmarking, as well as the main waste which appear in the ente r- prise. The second part presents case studies of benchmarking, such as Xerox, but also four examples of companies in the Polish market in various industries (transportation logistics, manufacturing company, distribution company and company from the market of Transport Forwarding Logistics), that have implemented solutions perfecting logistic processes
Author Agnieszka Piasecka-Głuszak (ES / DIER)
Agnieszka Piasecka-Głuszak,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ISSN 1643-7772, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol15
No1
Pages45-57
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishbenchmarking, lean management, przedsiębiorstwo, straty
Keywords in Englishbenchmarking, lean management, company, waste
Abstract in PolishBenchmarking to metoda zarządzania, która polega m.in. na doskonaleniu efektywności wł a- snej organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez organizacje najbardziej efektywne. Benchmarking wprowadzany jest z powodzeniem w polskich przedsiębiorstwach. Od kilku lat obserwuje się wzrost znaczenia benchmarkingu, szczególnie wśród firm znających, czy wdrażających lean management. C e- lem artykułu jest przedstawienie benchmarkingu, jako metody zarządzania, która pozwala wyeliminować marnotrawstwa i wprowadzić lepsze rozwiązania w polskich przedsiębio r- stwach. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna przedstawia pojęcie, istotę, rodzaje, zalety, wady benchmarkingu, a także główne marnotrawstwa pojawiąjące się w przedsiębiorstwie. Druga cześć empiryczna przedstawia benchmarking, przykład firmy X e- rox, ale także cztery przykłady przedsiębiorstw na rynku polskim z różnych branż (logistyka mi ejska, przedsiębiorstwo produkcyjne, przedsiębiorstwo dystrybucyjne i firma z rynku TSL), które wdrożyły rozwiązania doskonalące procesy logistyczne
URL http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=470&from=publication
Languageen angielski
File
Piasecka_Gluszak_The_Implementation_of_practical_solutions_2015.pdf 907,59 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back